Discord https://discord.gg/r5ksmmE
KSP Port: 6702
QUAKE Port: 28501
QUAKE 2 Port: 27910
Don't Starve Port: 10998